Manilerimiz

Apçağa köyü manileri  köyümüz ve Kemaliye (Eğin) ilçesi yıllarca il dışına göç vermiş ve giden bir çok kişi geri dönmemiş yada çok uzun yıllarda şehir dışında kalmış ve bu nedenle gidenlerin arkasından Anaları,Eşleri duygularını anlatmak için söyledikleri sözleri rüzgara vermişler ve sözleri söyledikleri kişileri ulaşmasını ve bu sayede bir an önce memleketlerine dönmelerini ummuşlar.

Bu sözleri anlatmadın bir başka yolu ise yörede dokunan halılar ve kilimler ile anlatılmıştır. Need to have a shot at your current good fortune geldspielautomaten. Anlayanlar için bu halı motiflerinde bir çok şey anlatır. Bu manilerde Apçaga Köyünde daha bir yoğunluk göstermiş ve yörede Apçaga ağzı diye bir uzun hava türü de oluşmuştur.

Apçağa Köyü Manileri 

Apçağa Dağında kar baran baran,
Yüreğimi bağladı dert ile verem,
Yokmudur oradan mürekkep kalem,
Yaza gönderesin bir kuru selam.

Apçağa Dağı’nı kar geldi bastı,
Dedim ki şad olan gam geldi bastı,
Deli gönül sılasını arzular,
Sılanın yolunu sel geldi bastı.

Apçağa Dağı’nı buza döndürme,
Yakıp ciğerimi köze döndürme,
Söz vermiştin yaz bahara gelirim,
Mevla’yı seversen güze döndürme.

Apçağa Dağı’ndan kar ister gönlüm,
Ayvadan usandım nar ister gönlüm,
Hasretliğe tahammülüm kalmadı,
Nazlı yar elinden gül ister gönlüm.

Apçağa Köyü Manileri 

Ağam yolladığım yazmayı yaktım
Tükettim ömrümü yoluna baktım
Kömür gözlerini sevdiğim ağam
Ya senin kaderin ya benim bahtım

Akşam olur tren kalkar garından
Yandım Allah ayrılığın zarından
Kimi yavrusundan kimi yarından
Yine bugün ayrılığın günüdür

Bahçeye endimde kokmuyor gülüm
Ah çeksem semayı doldurur ünüm
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Seni anmadıkça geçmiyor günüm

Beyazmı dır eteğimde püskülleri
Kahırdan solmuştur göksümde güller
Nice kırmızıyı kara eyledi
Dalımı budayan o gurbet eller

Apçağa Köyü Manileri 

Çıkıp yüce dağlara karlar düşürem
Bağrım ataş olmuş kahve pişirem
Merhamete gelde bir sile eyle
Bende eller gibi kahkül düşürem

Gökte isan merdivenler kurayım
Yerde isan arayıpta bulayım
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Bir canım varsa sana kurban vereyim

Gurbetin yolları demir çakmaktan
Hun oldu yüreğim yola bakmaktan
Kara gözlerini sevdiğim ağam
Gel bir sila eye kurtul günahtan

Apçağa Köyü Manileri 

İstanbul’da taze bitmiş navun var
Ne imansız merhametsiz yarim var
Hey imansız merhametsiz nazlı yar
Ben el kızı isem taze yavrum var

İstanbul içinde aynalı Çeşme
Gözümün yaşıdır eğilip içme
Kara gözlerini sevdiğim ağam
Elleri görüpte benden vazgeçme

İstanbul’da derler Balık pazarı
Değmesin ağama elin nazarı
Sen gurbet ildesin bende Eğin’de
Böylemi seninle ettik pazarı

İstanbul içinde kireçli çeşme
Kireçli çeşmenin suyunu içme
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Mevlayi seversen bizden vazgeçme

Apçağa Köyü Manileri 

İstanbul postası banamı haram
Bağladı yüreğim dert ile verem
Yokmuki orada mürekkep kalem
Yaza yollayasın bir kuru selam

İstanbul’dan gelir hassa bezleri
Karadır kaşları Ela gözleri
Akşam olur odasına dönünce
Hatırlar mı acep bizleri

Issız hanelere giremiyorum
Derdimi ellere diyemiyorum
Bende nazlıyardan ayrı düşeli
Karışıp ellere gülemiyorum

İreyhan ekmişim gül ekmişim
Unutmuş dibine su serpmişim
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Böyle hasretliği hiç çekmemişim

Apçağa Köyü Manileri 

İreyhan incedir mordur tohumu
Efkarlı olunca almam uykumu
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Hasretlik bulut tuttu ufkumu

İğde ağacına diledim dilek
Birimiz huriyiz birimiz melek
Kadir mevlam senden bir isteğim var
Mezara yarimle beraber girek

İki Turnam gelir yolda yorulmuş
Şahin kanatları kırılmış
Sevgililer birbirinden ayrılmış
Akan sular fizahından kurumuş

İki turna gökyüzünde buluşur
Yüreğime ateş düşmüş tutuşur
Kömür gözlerini sevdiğim ağam
Sevişen insanlar çetin kavuşur

Apçağa Köyü Manileri 

Has bahçeye indim gülün duruyor
İllerin ki açmış benim kuruyor
Karagözlüm acep neden ağlamış
Gözünün yaşını silip duruyor

Has bahçenin divarını yol sandım
Ayağıma diken battı gül sandım
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Hasiretlik çeke çeke usandım

Has bahçede kırmızı gül elvansız
Bir onulmaz derde düştüm dermansız
Gözlerimden yaş yerine kan akar
Seni merhametsiz dinsiz İmansız

Has bahçede kırmızı gül duruyor
Biri açılmadan biri kuruyor
Güzel gelin nazlı yardan ayrılmış
Gözünün yaşını silip duruyor

Apçağa Köyü Manileri 

Halimi arz edem nazlı yar sana
Çok cefa çektirme yazıktır bana
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Senden ayrı her gün azaptır bana

Halimi yazarken doldu gözlerim
Çoktur ama yazmadım sözlerim
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Derdim çoktur derunumda gizlerim

Hasretinle çok akıttım yaşımı
Nere alıp gidem garip başımı
Kadir mevlam acep o gün olur mu
Yar ile yastığa koyam başımı

Her doktora ben yaramı açamam
Kuş olupta kanatlanıp uçamam
Ela gözlerini sevdiğim ağam
Ölürüm bende senden geçemem

Apçağa Köyü Manileri 

Karanfil başlı gerek
Bir hilal kaşlı gerek
Nideyim taze yari
Yar orta yaşlı gerek

Acır yaram acır yaram
Ok değmiş acır yaram
Çekmesem yara benim
Çekersem acır yaram

Dilen gez dilen gez
Yoksul isen dilen gez
Gurbette bay olmadan
Gel yurdunda dilen gez

Almayanı almayanı
Almazlar almayanı
Nasıl kabre koyarlar
Muradın almayanı